Szpital Miejski, P

Zanim powstał szpital w budynkach tych mieścił się Klasztor Karmelitanek Bosych. Początki placówki medycznej sięgają połowy XIX wieku. Neogotycki budynek jednak został w dużym stopniu zniszczony podczas II wojny światowej. Ogromny obiekt odbudowano i przez kolejne dziesięciolecia służył jako szpital miejski.

# Podobne miejsca