Elektrociepłownia GP

Elektrownia rozpoczęła swoją działalność w 1929 roku. Posiadała ona trzy kotły opalane miałem węglowym i dwa turbogeneratory. Chłodzenie zapewniała woda z pobliskiej rzeki. W 1965 zaczęła się przebudowa elektrowni na elektrociepłownię. Obiekt rozpoczęto wygaszać w 2015 roku.

# Podobne miejsca