Szpital Psychiatryczny, Owińska

Szpital powstał w 1838 roku w budynkach poklasztornych. Kilkanaście lat później w tym jedynym w tamtym okresie szpitalu psychiatrycznym  w Wielkopolsce było już ponad dwustu pacjentów. W 1939 podczas zamykania zakładu było tutaj 1100 chorych. Podobnie jak w innych szpitalach tego typu (w tym np: w Otwocku), także i tutaj w czasie wojny hitlerowcy przeprowadzili akcję T4, która polegała na zabijaniu ludzi chorych psychicznie. Jesienią 1939 roku wszyscy pacjenci zostali zabici. Od 1952 roku w budynkach poszpitalnych znajdował się dom starców, a wiele z przebywających tam osób także miało problemy psychiczne. Został  on zlikwidowany w latach 1993-94.

# Podobne miejsca