Stacja Transformatorowa

Dawna stacja transformatorowa znana jako GPZ Towarowa. Zmniejszano tutaj napięcie z poziomu 220kV na niższe (110kV i 15kV). Obiekt przestał być potrzebny po wybudowaniu obok jego nowocześniejszej wersji. Otoczony nowymi wieżowcami czeka na rozbiórkę.

# Podobne miejsca