podróż do świata, który zniknął

Dom Dziecka

Położony na skarpie porośniętej sosnowym lasem budynek powstał na początku XX wieku. Pierwotnie mieściło się tutaj prestiżowe żeńskie gimnazjum. Po kilku latach jednak powstał tu sierociniec. W okresie II wojny światowej ukrywano w nim żydowskie dzieci m.in. z getta warszawskiego. Po wojnie dom dziecka istniał przez kolejne dziesięciolecia, z kilkuletnią przerwą na przełomie lat 70. i 80. Kiedy to po sąsiedzku zamieszkał pierwszy sekretarz KC PZPR – Edward Gierek, któremu jak głoszą opowieści przeszkadzały bawiące się dzieci. Sierociniec zamknięto w 2015 roku.