Dom Dziecka, KJ

Położony na skarpie porośniętej sosnowym lasem budynek powstał na początku XX wieku. Pierwotnie mieściło się tutaj prestiżowe żeńskie gimnazjum. Po kilku latach jednak powstał tu sierociniec. W okresie II wojny światowej ukrywano w nim żydowskie dzieci m.in. z getta warszawskiego. Po wojnie dom dziecka istniał przez kolejne dziesięciolecia, z kilkuletnią przerwą na przełomie lat 70. i 80. Kiedy to po sąsiedzku zamieszkał pierwszy sekretarz KC PZPR – Edward Gierek, któremu jak głoszą opowieści przeszkadzały bawiące się dzieci. Sierociniec zamknięto w 2015 roku.

# Podobne miejsca