podróż do świata, który zniknął

Lokomotywownia

Nieczynna charakterystyczna hala wachlarzowa. Przed obiektem znajdowała się obrotnica. Pod koniec funkcjonowania zakładu naprawczego przy lokomotywach pracowało tutaj 61 pracowników. Obiekt przestał być wykorzystywany około 2010 roku.