podróż do świata, który zniknął

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Żółwin

Budynki pełne dokumentów i zapisków z lat 80. Dawnej mieściła się tutaj Spółdzielnia Kółek Rolniczych.