Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Żółwin

Budynki pełne dokumentów i zapisków z lat 80. Dawnej mieściła się tutaj Spółdzielnia Kółek Rolniczych.

# Podobne miejsca