Warsztaty Szkolne, Warszawa

Opuszczone warsztaty przy nieczynnej szkole. Mieścił się tu zespół szkół, w skład którego wchodziło liceum ogólnokształcące  zlikwidowane w 2010 roku i technikum mechaniczne przeniesione na Szmulki w 2012 roku. Wcześniej istniała też tu zasadnicza szkoła zawodowa. Budynek warsztatów stał zapomniany jednak już od dłuższego czasu. Ostatnie ślady działalności można określić po wiszących kalendarzach, które zatrzymały się na 2004 roku.

# Podobne miejsca