Młyn, Ś

Budynki młyna w obecnej formie powstały prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku. Do 1945 roku należał do majątku miejscowych rodów, a w okresie powojennym wszedł w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego. Jego działalność trwała do 2010 roku.

# Podobne miejsca