Zamek Łapalice

Historia zamku sięga lat 80. kiedy to gdański artysta otrzymał pozwolenie na budowę obiektu mieszkalnego z pracownią rzeźby. Jego powierzchnia wynosić miała 170 m². W trakcie budowa zaczęła się zmieniać i powiększać aż do obecnych 5 tys. m².  Na początku lat 90. z powodu kłopotów finansowych wszelkie prace zostały przerwane.

# Podobne miejsca