Pałac Rzewuskich

Wzniesiony został z wielkim rozmachem w latach 1921-1922. Projektantem był Juliusz Nagórski, znany architekt warszawski. Prace wykończeniowe trwały do 1927 roku. Budynek w stylu renesansu francuskiego przetrwał wojnę. Za czasów PRL na terenie zespołu pałacowego utworzono szkołę rolniczą, której pałac był siedzibą. Po roku 1969 ulokowano tu biura i mieszkania dla pracowników szkoły. Mieścił się też tu internat. W 1985 roku w pałacu wybuchł pożar, który zniszczył część pomieszczeń. Pod koniec lat 80. próbowano go remontować, ale prace przerwano.

# Podobne miejsca