Zakłady Wytwórcze Lamp im. Róży Luksemburg, Warszawa

W 1922 roku rozpoczęto budowę pierwszej hali produkcyjnej Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg, a już rok później wyprodukowano w niej pierwsze żarówki. Przez kilka lat zakład bardzo się rozwinął, dlatego postanowiono wybudować czteropiętrowy budynek biurowo-produkcyjny. Niestety w 1939 zakład zajęli Niemcy i do roku 1944 produkowali tu elementy do okrętów podwodnych, czołgów i samolotów. W czasie Powstania Warszawskiego, fabryka została zajęta przez powstańców, ale po klęsce powstania budynki spalono. W roku 1949 rozpoczęto budowę 10 piętrowego budynku fabryczno-biurowego, którą zakończono cztery lata później. W latach 80. zakład produkował m.in. żarówki halogenowe, lampy sodowe, lampy rtęciowe, promienniki podczerwieni, lampy i  lampy UV. Pod podłogami znajdowały się “baseny” rtęci, której opary wdychali niczego nie świadomi pracownicy, którzy później zapadali na choroby spowodowane zatruciem rtęcią. Na początku lat 90. zakłady zaczęły upadać, a w 1993 upadły na dobre.

# Podobne miejsca