Wytwórnia Em

Zakład powstał w 1992 roku w celach przetwarzania i bezpiecznego składowania w formie emulgatu odpadów paleniskowych z pobliskiej elektrociepłowni. Obiekt nie jest wykorzystywany od 2000 roku.

# Podobne miejsca