Zakład Wapienniczy

Historia zakładu sięga XIX wieku. Wykorzystywano tutaj surowiec wydobyty w pobliskim kamieniołomie. Każdy krok w pozostałościach po zakładowych pomieszczeniach wywołuje wzburzenie obecnego w każdym zakątku białego pyłu.

# Podobne miejsca