Elektrownia, Płock

Budowę elektrowni rozpoczęto w 1927 roku, a rok później oddano do użytku. Powstała także bocznica do rozładunku węgla.  Obciążenie szczytowe wynosiło w roku 1937 –  900 kW. W 1939 roku elektrownię przejęli Niemcy i przebudowali ją uzyskując moc około 2400 kW. Po zakończeniu wojny funkcjonowała jeszcze przez 15 lat.

# Podobne miejsca