Twierdza Modlin

Składa się z cytadeli, umocnionych przedmości: Kazuńskiego i Nowodworskiego oraz z dwóch pierścieni fortów. Jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce.

# Podobne miejsca