Kotłownia J

Stara kotłownia obsługująca położone obok zakłady produkcyjne. Pozostaje niewykorzystywana prawdopodobnie od około 2012 roku.

# Podobne miejsca