Stacja Elektroenergetyczna, Warszawa

Stacja mieściła się na zamkniętym terenie zakładów PZL-Wola, którym w latach świetności ogromnej fabryki dostarczała prąd. Pracowała z prądem o parametrach 110/15kV. Od czasu zamknięcia zakładów jej znaczenie spadło, jednak jeszcze przez lata była utrzymywana. Kalendarz zatrzymał się tam w styczniu 2019 roku. Jednak jeszcze dzisiaj można tam usłyszeć ciche buczenie prądu.

# Podobne miejsca