Fabryka Odzieży, Warszawa

Przed wojną mieściły się tam zakłady Telefunken, później zakłady mięsne. Na końcu całej historii fabryki przy ulicy Owsianej, budynki zajmowała firma odzieżowa Cora.

# Podobne miejsca