podróż do świata, który zniknął

Fabryka Odzieży, Warszawa

Przed wojną mieściły się tam zakłady Telefunken, później zakłady mięsne. Na końcu całej historii fabryki przy ulicy Owsianej, budynki zajmowała firma odzieżowa Cora.