Spalona Kamienica, Warszawa

Kamienica z 1903 roku przy ulicy Krowiej. Mieściła się też tu fabryka wyrobów metalowych Zagórnego i Ogórkiewicza.

# Podobne miejsca