Dom Kultury, O

Miejsce to powstało w latach 50. lub 60. Dom pierwotnie obsługiwał tylko pobliskie sanatorium. W późniejszych latach został udostępniony dla wszystkich, aż do lat 80. kiedy to prawdopodobnie został zamknięty.

# Podobne miejsca