Fabryka Domów, Warszawa

Fabryka została zbudowana w latach 50. Produkowano w niej gotowe elementy ścian i sufitów, do budowy bloków mieszkalnych.  Zamknięta na początku lat 90. kiedy zaczęto odchodzić od technologii wielkiej płyty. Jej teren zajmuje około 40 hektarów.

# Podobne miejsca