Schron Kolejowy, Jeleń

W lasach w okolicy miejscowości Jeleń koło Tomaszowa Mazowieckiego w 1940 roku rozpoczęto budowę kompleksu schronów. Główne obiekty to bunkry długości 380m oraz 355m. Zbudowano także zespół schronów technicznych mieszczących kotłownię, urządzenia wentylacyjne, podziemne kanały techniczne, stację pomp i uzdatniania wody. Nad schronami zamontowano siatki maskujące.

# Podobne miejsca