Radiowe Centrum Nadawcze, Konstantynów

Budowę ośrodka rozpoczęto w 1969 roku. Miejsce to wybrano z uwagi na lokalizację w okolicy geometrycznego środka kraju. W 1974 roku ukończono budowę masztu o masie 420 t i wysokości 646,38 metrów. Była to najwyższa konstrukcja na świecie. Radiostacja pracowała na falach długich. Zaletą radiostacji była możliwość bezpośredniego odbioru z klasycznego radioodbiornika Polskiego Radia w Kazachstanie, Iraku, Iranie, prawie całej Europie i nawet Ameryce Północnej. 8 sierpnia 1991 roku, maszt runął w czasie prac konserwatorskich.

# Podobne miejsca