Pstrąże – Poradzieckie Miasto

W 1901 roku rozpoczęto budowę miasta dla potrzeb armii niemieckiej. Powstały koszary dla wojska, stajnie, garaże, doprowadzono linię kolejową i wybudowano betonowy most na rzece Bóbr. W 1945 roku miasteczko zostało zajęte przez wojska radzieckie. Od tego czasu zniknęło z map. Miejscowość była niedostępna dla Polaków, zniszczono nawet część drogową mostu aby uniemożliwić przedostawanie się Polaków. Przed rokiem 1992 miasto tętniło życiem. Były budowane tu m.in.: szkoły, bloki mieszkalne i sklepy. Kiedy po rozpadzie ZSRR tamtejsze tereny zostały włączone do Polski wszyscy mieszkańcy opuścili swoje mieszkania. Dziś Pstrąże leży na poligonie wojskowym, który jest miejscem ćwiczeń dla wojsk i innych służb popadając w coraz większą ruinę.

# Podobne miejsca