Gorzelnia, Sarby

Przedwojenna gorzelnia, w której budynkach po II wojnie mieściła się ubojnia zwierząt.

# Podobne miejsca