Pałac Myśliwski, MW

Pałac wybudowany został w roku 1852, dla księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma. Zaprojektował go architekt Karłowski. W 1895 i w latach 1902-1903 rozbudowano go o człony południowo-zachodni, piętrowy północno-wschodni oraz o wieżę. Pałac jest jednym z prawdopodobnie tylko dwóch w Europie pałaców, których elewacja jest wyłożona korą z dębu korkowego, sprowadzonego aż z Portugalii. Początkowo obiekty pałacowe wchodziły w skład dóbr międzyborskich, od 1886 stanowiły centrum dóbr Moja Wola barona Daniela von Diergardt, a od 1891 wdowy po nim, Agnes von Diergardt. Po II wojnie światowej obiekt stał się własnością Lasów Państwowych, w latach 1951-1975 znajdowało się tu technikum leśne.

# Podobne miejsca