Pałac, BW

Ogromny pałac został zbudowany około 1910 roku prawdopodobnie dla Ludwika Durra. Kolejni właściciele majątku to rodzina Gilka-Botzow, a ostatnimi właścicielami przed II wojną światową była rodzina Moeller. W czasach II wojny światowej należał już do państwa niemieckiego, prawdopodobnie było to związane z wysokimi kosztami utrzymania i zadłużeniem właścicieli. Po drugiej wojnie światowej obiekt służył oświacie. Na początku mieściła się tu szkoła rolnicza, później zakład wychowawczy, a następnie ośrodek dla dzieci upośledzonych umysłowo. Ostatnią formą wykorzystania pałacu był ośrodek wychowawczy dla dzieci z zaburzonym zachowaniem, który funkcjonował do 1997 roku. Do pałacu przylega park ze stawem.

# Podobne miejsca