Niedomickie Zakłady Celulozy

Po trzech latach budowy w 1937 roku Zakłady Celulozy  w Niedomicach rozpoczęły produkcję. Fabryka została uznana za bardzo udaną inwestycję państwową. W 1939 roku fabryka produkowała już  48 ton celulozy na dobę i zatrudniała 670 pracowników. Podporządkowana była Fabryce w Pionkach i posiadała wspólną z nią radę nadzorczą. W obliczu zbliżającej się wojny produkcja została przerwana, aż w końcu Niemcy przejęli fabrykę i wykorzystywali budynki do własnych celów. Pod koniec wojny  Niemcy wysadzili całe zakłady. Po pięciu latach odbudowy fabryka ponownie ruszyła w 1950 roku. Była rozbudowywana i unowocześniana do lat 80. Po 1989 roku Niedomickie Zakłady Celulozy zaczęły chylić się ku upadkowi.

# Podobne miejsca