KWK Paryż

Kopalnia węgla kamiennego istniała w latach 1876-1996. Po jej zamknięciu wykorzystywany był jeszcze zakład przeróbki mechanicznej węgla, który funkcjonował do około 2015 roku. Połączone taśmociągami budynki tworzą labirynt, a każdy krok wzbudza w powietrze pozostały tu pył węglowy.

# Podobne miejsca