Elektrownia BP

Nieczynna elektrownia zasilająca sąsiedni zakład spożywczy. Powstała na przełomie XIX i XX wieku, została poddana modernizacji prawdopodobnie w latach 50. Pomimo że niebieski generator nie produkuje prądu już kilka lat, to w ciemnych podziemiach wciąż można usłyszeć buczące transformatory.

# Podobne miejsca