Kasyno Oficerskie, Legionowo

W latach 20. w drewnianym budynku zbudowanym w 1892 roku utworzono kasyno oficerskie. Wcześniej mieszkał tu dowódca batalionu balonowego w Legionowie pod Warszawą ppłk Aleksander Wilcz. W czasie I wojny była tu komenda oddziałów niemieckiej piechoty rezerwowej. W kasynie sukcesy świętowali najwięksi polscy piloci: Burzyński, Hynek, bywał tu też Żwirko.

# Podobne miejsca