Grobowiec

Na obrzeżach małej wioski, znajduje się cmentarz oraz grobowiec rodziny von Tesmar, pochodzący z z 1857 roku. Ze względu na ciągłą dewastacje szczątki zostały przeniesione pod koniec lat 90.

# Podobne miejsca