Zakłady Mięsne, Gdańsk

Gdańska Rzeźnia Miejska zbudowana została w latach 1892-1894. Zapewniała mieszkańcom Gdańska zaopatrzenie w mięso. Zakłady posiadały własną bocznicę kolejową oraz nabrzeże portowe. Przetrwały walki o Gdańsk w 1945 roku i po wojnie uruchomiono je ponownie. Po 1989 roku zostały zamknięte.

# Podobne miejsca