Przędzalnia L [CZ]

Fabryka należała do jednego z najwybitniejszych czeskich biznesmenów XIX wieku. Produkowano tutaj dywany, które następnie eksportowano na cały świat. W czasie II wojny światowej maszyny wykorzystano do produkcji koców dla niemieckiego wojska. Powojenna nacjonalizacja zakładu przyniosła wznowienie pierwotnej produkcji, aż do bankructwa przędzalni na początku XXI wieku.

# Podobne miejsca