Elektrownia W [LT]

Elektrownie uruchomiono w 1903 roku, jako jedną z pierwszych i nielicznych elektrowni publicznych w tych rejonach. Do 1951 roku była jedynym źródłem prądu w mieście. Wyłączona z użytku w 1998 roku. 

# Podobne miejsca