Fabryka Chemiczna [CZ]

Fabryka powstała w 1933 roku w niewielkiej miejscowości. Przez dziesiątki lat zajmowano się tutaj głównie produkcją olejów technicznych, odtłuszczaczy, rozpuszczalników i środków chemicznych dla przemysłu tekstylnego. Teren zakładu przedziela górski strumień. W 2010 roku podczas powodzi wystąpił on z brzegów i zalał teren fabryki, doprowadzając do rozlania chemikaliów po okolicy i finalnie do zamknięcia fabryki. Szum przepływającej wody do dzisiaj dostaje się przez okno do wnętrza urokliwego laboratorium przypominając przyczynę upadku miejsca kilkanaście lat temu.

# Podobne miejsca