Cegielnia, Sztutowo

Cegielnia zamknięta została z powodu wyczerpania się złóż gliny. Od tego momentu zabudowania popadają w ruinę.

# Podobne miejsca