Elektrownia C [BE]

Zapomniana elektrownia zasilała pobliską hutę. Położona na ogromnym industrialnym obszarze, w swoich ciemnych i pełnych wyposażenia wnętrzach skrywa kilka starych turbin o mocy od 6,5 do 75 megawatów. Kotły były opalane kombinacją gazu ziemnego i gazu koksowniczego, produktu ubocznego produkcji koksu z położonej po sąsiedzku koksowni. W 2008 roku zamknięto hutę i koksownie, więc elektrownia także przestała być potrzebna.

# Podobne miejsca