Areszt Śledczy, Zabrze

Budynki aresztu zostały wybudowane około roku 1888. Architektura głównego budynku penitencjarnego jest charakterystyczna dla budowli więziennych Niemiec XIX wieku. Do placówki trafiali głównie mężczyźni zatrzymani na zlecenie prokuratur w Zabrzu, Tychach oraz Mikołowie. Więzienie składa się z trzy piętrowego pawilonu, budynków administracyjnych i dodatkowo siedmiu spacerniaków. Mogło pomieścić około 300 osadzonych. Zostało zamknięte w wyniku reformy więziennictwa w marcu 2018 roku. Więźniowie zostali przeniesieni, ale pozostało po nich wiele śladów, takich jak np. zapiski na ścianach ciasnych cel.

# Podobne miejsca