Skansen

W skansenie znajdowały się: chałupa z 1830 roku, wiatraki, tzw. koźlaki, pochodzące z okolicznych wsi, również powstałe około 1830 roku, karczma oraz warsztat kowalski z początku XIX wieku.

# Podobne miejsca