Zakłady Karola Scheiblera, Łódź

Zakłady powstały na początku lat 70. XIX wieku, z inicjatywy Karola Scheiblera. W czasach PRL funkcjonowały pod nazwa Zakłady Bawełniane Uniontex. Do kompleksu należy wybudowana w 1910 roku secesyjna elektrownia, która pracowała jeszcze do końca lat 90.

# Podobne miejsca