Wyższa Szkoła, Warszawa

Uczelnia powstała w 1994 roku. Po dwudziestu latach funkcjonowania dopadły ją problemy finansowe i zaczęła popadać w ogromne długi, aż do zamknięcia w 2016 roku, kiedy to jej progi opuścili ostatni studenci. Szkoła mieściła się w budynkach należących wcześniej do Zakładów Fotochemicznych Foton.

# Podobne miejsca