Więzienie, Łęczyca

W powstałych w XIII wieku budynkach mieścił się zakon Dominikanów. W 1799 roku przejęli je Prusacy i przebudowali na więzienie, które znajdowało się tu ponad 200 lat. Zakład karny o zaostrzonym rygorze w Łęczycy był znany w całym kraju. Uchodził za jedno z najcięższych więzień ze względu na panujące w nim warunki. Nikt nigdy z niego nie uciekł. Budynek był przewidziany na około 500 osób, jednak w okresie międzywojennym w zimnych i ciemnych celach przybywało ich ponad 1200. W okresie stanu wojennego przetrzymywano w nim wielu więźniów politycznych. Po wielu latach działalności więzienie przestało spełniać wymogi, co było powodem jego zamknięcia w 2006 roku.

# Podobne miejsca