Warsztaty Kolei Wąskotorowych

Kolej wąskotorowa w tym rejonie powstała w połowie lat 10. XX wieku. Wykorzystywana była do przewozów pasażerskich i towarowych. W późniejszych latach wykorzystywana także była do przewozu paliwa do pobliskiej elektrowni. Regularną eksploatacje zakończono na przełomie XX i XIX wieku. Na uboczu w niewielkiej i niezwykle klimatycznej hali, do dziś znajdują się warsztaty gdzie serwisowano tabor.

# Podobne miejsca