Schron OC, Warszawa

Schron obrony cywilnej mieścił się pod budynkiem składu paliw. Powstał prawdopodobnie w latach 50. lub 60. Kiedyś był to fabryczny rejon, dzisiaj jednak okolica wypełniona jest nowoczesnymi biurowcami i osiedlami, tak bardzo kontrastującymi ze wspomnianym budynkiem.

# Podobne miejsca