Schron Obrony Cywilnej, Kraków

Schron powstał w latach 50. pod ówczesną Hutą im. Lenina, czyli jednym z najważniejszych zakładów w powojennej Polsce. Mieściło się tu stanowisko dowodzenia kombinatem, w przypadku różnego rodzaju zagrożenia. Sporadycznie odwiedzany był do połowy lat 90. Jako jeden z niewielu podobnych obiektów w skali kraju, zachował się do dziś niemal w niezmienionym stanie.

# Podobne miejsca