Salon Samochodowy, Poznań

Nieczynny od około 6 lat salon samochodowy połączony z serwisem, należący do jednego z francuskich producentów. Mieściły się też tutaj biura i salki do spotkań z klientami.

# Podobne miejsca