Radiostacja Kontrwywiadu, Radiówek

Przez wiele lat zaprzeczano, że to miejsce w ogóle istnieje. To stąd w czasach PRL-u nadawano zakodowane instrukcje dla szpiegów pracujących na zachodzie. Przeciwatomowy bunkier powstał w  latach 50. i był jednym z najbardziej chronionych obiektów w Polsce. W pomieszczeniu z kolumnami kiedyś znajdowało się kilka nadajników, które miały także zagłuszać sygnał radia Wolna Europa. Obiekt był całkowicie samowystarczalny, posiadał swoją studnie, oraz na poziomie -2 zamontowany był olbrzymi okrętowy silnik diesla o mocy 550 kW, który dostarczał energię do wszystkich znajdujących się tu nadajników. Zasięg nadajników był ogromny, podobnie jak wytwarzane przez nie pole magnetyczne, które było szkodliwe dla zdrowia pracowników. Jednak historia tego miejsca zaczęła się wcześniej, gdyż  już przed wojną znajdowała się tutaj bardzo nowoczesna jak na tamte czasy radiostacja.

# Podobne miejsca