Zakłady Celulozowo-Papiernicze, Kalety

Fabryka celulozy powstała w 1884 roku.  By zwiększyć jej rentowność postanowiono produkowany surowiec przetwarzać na miejscu. Dlatego już w 1899 roku wybudowano papiernię. W latach międzywojennych zakład został przebudowany. W 1939 roku w fabryce pracowało 850 osób. Wytwarzali oni 30% krajowej produkcji celulozy i 10% papieru. Zakłady w Kaletach były w tym okresie  największym krajowym producentem mocnych papierów pakowych. Po zniszczeniach w czasie wojny  fabrykę odbudowano w 1946 roku. Kolejne lata powojenne był czasem kolejnego wielkiego rozwoju i ogromnych inwestycji. W połowie lat 70. wytwarzano tu rocznie 30 tys. t celulozy i 34 tys. t papieru. Podobnie jak wiele innych podobnych zakładów także i te upadły w skutek  zachodzących zmian w roku 1989. W 1991 roku zamknięto oddział celulozowni, a w 1994 ogłoszono upadłość fabryki po 110 latach działalności.

# Podobne miejsca